Karty parkingowe dla niepełnosprawnych – zmiana przepisów

 

Opublikowano nowelizację dot. kart parkingowych

Nowelizacja wydłuża ważność wydanych osobom niepełnosprawnym kart parkingowych do upływu ważności tych dokumentów i nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

W myśl dotychczasowych przepisów karty parkingowe miały utracić ważność 30 listopada 2014 r.

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1589) ukazała się 14 listopada. Wejdzie w życie 29 listopada br.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych – zmiana przepisów

Dnia 30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446), który wejdzie w życie w dniu l lipca 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad wydawania kart parkingowych:
Nowe karty będą wydawane od 1 lipca 2014 r., a organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski i zapytania o wydanie karty parkingowej należy kierować do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Wniosek o wydanie karty parkingowej - do pobrania

Adres podmiotu:
ul. Józefa Dutkiewicza 5 
63-100 Śrem 
Tel. 61 28 28 501

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 - 15:00

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ

Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą (po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej) na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do korzystania z karty parkingowej.

Komu przysługuje karta parkingowa?

 • Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 • Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 • Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się wraz ze wskazaniem, określonym w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki w zakresie określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.6), że orzekany spełnia przesłanki uprawniające do uzyskania karty parkingowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
 • Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych - karta parkingowa wydawana będzie na podstawie tego orzeczenia.

Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.

KARTA PARKINGOWA DLA INSTYTUCJI

Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę.
Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2014 r. osoby nieuprawnione, które posługują się kartą parkingową (np. używają karty wystawionej na osobę zmarłą lub inną osobę) mogą zostać ukarane karą w wysokości 2 tys. zł.

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x