Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami

 

Od dnia 19.01.2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z wydawaniem praw jazdy, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców. Dla kandydatów na kierowców proces uzyskiwania uprawnień będzie rozpoczynał się w Starostwie Powiatowym. Dotyczyć to będzie także osób które muszą zdać egzamin, a ubiegają się o: zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu, przywrócenie uprawnień, wymianę zagranicznego prawa jazdy, podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.

Osoba będzie musiała zgłosić się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek oraz stosowne załączniki takie jak:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 3. 1 szt. fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (Dz.U.2016.231) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej patrzącą na wprost; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 4. zgodę, rodziców lub opiekunów - jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.

Po weryfikacji dokumentów i danych osobowych urzędnik będzie tworzył i wydawał w ciagu 2 dni roboczych tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - osobno dla każdej kategorii prawa jazdy.

Profil kandydata na kierowcę jest to więc swoistego rodzaju dokument sporządzony w systemie teleinformatycznym przez starostę po złożeniu przez osobę ubiegającą się o uprawnienie do kierowania pojazdem wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z odpowiednimi dokumentami. Rozpoczyna on bieg procedury związanej z wydaniem prawa jazdy.

Z dokumentem PKK będzie można wybrać się do ośrodka szkolenia kierowców, odbyć szkolenie, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego. Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie zgłasza się do WORD-u w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Wzór wniosku poniżej (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym).

Wzór wniosku

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x