Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu
 • Dokument na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu -jest nim w szczególności: faktura, rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny.
 • Dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,
 • Pełnomocnictwo - w przypadku gdy osoba załatwiająca sprawę nie jest właścicielem pojazdu. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Śremie nr konta: 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem
Wydział Komunikacji
Pokój nr 8, tel: 061 28 37 001 wew. 318 lub 327

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie i wydanie potwierdzenia zgłoszenia o zbyciu pojazdu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wszczęcia postępowania.

OPŁATY
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie podlega opłacie.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

WAŻNE INFORMACJE
Komunikacyjnych /Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm./ do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli jednak zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 968).

PLIKI DO POBRANIA:

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x