Dotacja na prace konserwatorskie

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opis sprawy/ zadania
Z budżetu powiatu śremskiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków, położonym lub znajdującym się na obszarze powiatu śremskiego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku,  określonych  w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może być udzielona w wysokości do  50 % nakładów koniecznych  na  prace lub roboty przy  zabytku.   W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorkich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

W przypadku, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Kogo dotyczy
O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
 3. Dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,
 4. Kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót,
 5. Fotograficzna dokumentacja aktualnego stanu technicznego zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem o dofinansowanie w wersji cyfrowej (w formacie jpg) lub papierowej,,
 6. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 7. Pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia,
 8. Program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 9. Dodatkowe opinie, o których mowa w § 5 ust. 4 uchwały, w przypadku wnioskodawców ubiegających się o dotacje powyżej 50 %,
 10. Dodatkowe dokumenty określone w uchwale w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą.

Opłaty
Zwolnione z opłat

Miejsce i termin składania wniosków
Wnioski o dotację składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Śremie przy ul. Mickiewicza 17 (pok. nr 6) w terminie od stycznia do końca lutego każdego roku.

Podstawa prawna
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Tryb odwoławczy
Brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji

Załącznik nr 1 Wniosek o dotację

Zalącznik nr 2 Zaktualizowany kosztorys

Sprawozdanie końcowe

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x