Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych

 

I. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków socjoterapii odbywa się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek rodziców, opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w MOS;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 3. odpis aktu urodzenia;
 4. posiadane informacje o stanie zdrowia dziecka (karta zdrowia ucznia, karta szczepień);
 5. poświadczenie zameldowania wraz z numerem PESEL.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Pokój nr 26 – II piętro
Adres: Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63 – 100 Śrem
Telefon: ( 061 ) 2837001 wew. 342
E-mail: oswiata@powiat-srem.pl

Opłaty:
Nie podlega opłacie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. „g” ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm. ).

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Podstawa prawna:
Art. 71b. ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156)

II. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której sąd zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Rekrutacja
Kierowanie nieletnich odbywa się wyłącznie na podstawie postanowienia sądu. Rodzic lub opiekun prawny nieletniego nie bierze udziału w procedurze kierowania swojego dziecka lub podopiecznego.

Wymagane dokumenty:

 1. postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 2. kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych;
 3. kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego; 
 4. odpis aktu urodzenia;
 5. posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego (karta zdrowia ucznia, karta szczepień);
 6. poświadczenie zameldowania wraz z numerem PESEL;
 7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Pokój nr 26 – II piętro
Adres: Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63 – 100 Śrem
Telefon: ( 061 ) 2837001 wew. 342
E-mail: oswiata@powiat-srem.pl

Opłaty:
Nie podlega opłacie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. „g” ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm. ).

Termin załatwienia sprawy:
Uzależniony jest od daty wskazania miejsca w placówce przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art.71b. ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296 poz. 1755).

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek rodzica - skierowanie do MOS

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x