Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Rolnych

 

Opis sprawy/zadania
Ponowną klasyfikację gruntów, w tym także aktualizację użytków gruntowych przeprowadza się na wniosek i koszt właściciela.
Wnioskodawca zwraca się do wybranego podmiotu wykonującego projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów, z którym zawiera stosowną umowę. 
Tutaj znajduje się wykaz osób upoważnionych do samodzielnego wykonywania projektów klasyfikacji gruntów na obszarze woj. wielkopolskiego.
Po wykonaniu przez uprawnionego gleboznawcę badania i sporządzenia dokumentacji wnioskodawca składa do tut. Starostwa wniosek wraz z operatem pomiarowym sporządzonym przez uprawnionego gleboznawcę.
Na podstawie wniosku i operatu zostaje podjęta stosowna decyzja. 

Kogo dotyczy 
Właściciele nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty.

Wymagane dokumenty 
Pisemny wniosek o zmianę klasyfikacji gruntu wraz z uzasadnieniem i operatem pomiarowym sporządzonym przez uprawnionego gleboznawcę.

Formularze/ wnioski 
Wzór podania w sprawie sprawdzenia i przeklasyfikowania gruntów.

Opłaty 
Opłata skarbowa do wniosku o wydanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów w wysokości 10 zł winna być dokonana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Śremie w SBL O/Śrem nr 13 1610 1188 0013 0521 2000 0001 (dowód potwierdzenia wpłaty należy załączyć do wniosku).

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 12,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. tekst jednolity),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz.U. Nr 19 poz. 97 z późn. zmianami),
 • Zarządzenie Ministra Rolnictwa Nr 127 z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji oraz wymaganych kwalifikacji dla osób wykonujących tę klasyfikację (Biuletyn Min. Roln. Nr 11 ),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Śremskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje
Umowę o wykonanie opracowania operatu pomiarowego, zawiera wnioskodawca bezpośrednio w wybranym wykonawcą.

 

PLIKI DO POBRANIA:

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW ROLNYCH WNIOSEK

Wykaz osób upoważnionych do samodzielnego wykonywania

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x