Ustalenie Odszkodowania Za Grunt Zajęty Pod Drogą Publiczną

 

Ustalenie Odszkodowania Za Grunt Zajęty Pod Drogą Publiczną - Przyjęty na własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w trybie ART.73 USTAWY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 1998R. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWY REFORMUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

Opis sprawy / zadania
Na wniosek właściciela nieruchomości zajętej w dniu 31.12.1998r. pod drogę publiczną znajdującą się we władaniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wszczyna się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęty grunt. Warunkiem niezbędnym prowadzenia w/w postępowania jest wydanie przez Wojewodę decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę jest operat szacunkowy określający wartość w/w nieruchomości wg stanu na dzień 29.10.1998 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
Organem orzekającym w sprawie jest Starosta Śremski.

Kogo dotyczy
Właścicieli nieruchomości, zajętych pod drogi publiczne i znajdujących się w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, którzy złożyli wniosek o odszkodowanie do dnia 31.12.2005 r.
Po upływie tego terminu roszczenie wygasa.

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela lub spadkobiercy
 • w przypadku spadkobiercy należy dołączyć postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku

Formularze / wnioski do pobrania
Brak

Opłaty
Zwolnione z opłat

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 12,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem,
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Telefon (061) 28 37 001 wew. 328

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

Podstawa prawna
- art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Starosty Śremskiego.
Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

Uwagi i dodatkowe informacje
Brak

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x