Usuwanie azbestu 2015r.

 

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

Trwa realizacja VII edycji zadania pn.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.

W dniu 31 sierpnia 2015r. zakończony został nabór wniosków o usunięcie wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu śremskiego. Prace związane z realizacją wniosków prowadzone są do dnia 30 października 2015 r. 

Regulamin realizacji zadania jest dostępny na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem, a także w siedzibach ww. urzędów. Powiat Śremski finansuje 100% całkowitych kosztów wykonania prac polegających na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz ich usunięciu (zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia) lub koszty usunięcia zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów budowlanych zawierających azbest (zdemontowanych wcześniej wyrobów budowlanych), do kwoty 6.000 zł. W przypadku większej wartości wykonanych prac, pozostałą cześć kosztów pokrywa Wnioskodawca bezpośrednio na rzecz Wykonawcy. 

Koszty jednostkowe wykonanych prac wynoszą: 

510 zł/tonę – w przypadku prac obejmujących demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest,
390 zł/tonę – w przypadku prac obejmujących usunięcie odpadów budowlanych zawierających azbest.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonych Powiatowi Śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (108.000 zł) oraz przez Gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem (łącznie 15.000 zł).

W dniu 2 września 2015r. podpisana została umowa pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Powiatem Śremskim w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie ww. przedsięwzięcia.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

www.wfosgw.poznan.pl

Do pobrania: 

Regulamin realizacji zadania w 2015 r.

Zmiana regulaminu realizacji zadania w 2015 r. Herby

LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST

Starostwo Powiatowe w Śremie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie w 2015r. usługi usunięcia wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest w ramach realizacji VII edycji zadania pn.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.

Wnioski o usunięcie wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest należy składać do dnia 31 sierpnia 2015 r. w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest trwać będą do dnia 30 października 2015 r., a wykonawcą zadania jest firma: ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem, a także w siedzibach ww. urzędów.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych przypadających na daną Gminę, zgodnie z limitami określonymi w ww. Regulaminie. Powiat Śremski finansuje 100% całkowitych kosztów wykonania prac polegających na demontażu wyrobów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz ich usunięciu (zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia) lub koszty usunięcia zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów budowlanych zawierających azbest (zdemontowanych wcześniej wyrobów budowlanych), do kwoty 6.000 zł. W przypadku większej wartości wykonanych prac, pozostałą cześć kosztów pokrywa Wnioskodawca bezpośrednio na rzecz Wykonawcy. Koszty jednostkowe wykonanych prac wynoszą:
510 zł/tonę – w przypadku prac obejmujących demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest,
390 zł/tonę – w przypadku prac obejmujących usunięcie odpadów budowlanych zawierających azbest.
Szacunkową wagę należy ustalać przy założeniu, że 1 m2 płyty eternitowej waży 17 kg.

Wnioskodawca, przed przystąpieniem do realizacji zadania przez Wykonawcę, zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, do dokonania zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Śremskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, lub uzyskania pozwolenia tego organu na budowę, o ile jest to wymagane, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonych Powiatowi Śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (108.000 zł) oraz przez Gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem (łącznie 15.000 zł).

 Azbest

www.wfosgw.poznan.pl

Do pobrania:

 1. Regulamin realizacji zadania w 2015r. - Pobierz
 2. Zmiana regulaminu realizacji zadania w 2015 r. - Pobierz
 3. Formularz wniosku - Pobierz
 4. Oświadczenie - pomoc de minimis w rolnictwie - Pobierz
 5. Informacja - pomoc de minimis w rolnictwie - Pobierz
 6. Informacja - azbest 2015 r. - Pobierz
 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x