Sprowadzanie zwłok

 

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące dane:

 • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej; 
 • datę i miejsce zgonu;
 • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione; 
 • miejsce pochówku;
 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
 • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Do wniosku należy dołączyć:

 • przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu 
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Opłata:
decyzja zwolniona z opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Izabela Ratajczak
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
tel. (61) 28 37 001 w. 340 lub (61) 81 97 544

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Śremskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz.687 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

UWAGI

 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 
  1. pozostały małżonek(ka), 
  2. krewni zstępni, 
  3. krewni wstępni, 
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 2. W sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowana firma pogrzebowa do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zmarłego, iż zleca tej firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego.

PLIKI DO POBRANIA:
Wniosek, oświadczenie, pełnomocnictwo

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x