Rejestracja organizacji

 

Rejestracja Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną

 1. Osoby w liczbie co najmniej 15, pragnące założyć stowarzyszenia, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
 2. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą: imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpis założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
 3. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 4. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja uproszczonej formy Stowarzyszenia tzw. zwykłego nie posiadającego osobowości prawnej

 1. Osoby w liczbie co najmniej 3 uchwalają regulamin działalności określając w szczególności jego: nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie
 2. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia organ nadzorujący (Starostę) podając dane zawarte powyżej.
 3. Jeżeli w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano na piśmie jego działalności może ono rozpocząć działalność.
 4. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  • powoływać jednostek terenowych, 
  • łączyć się w związki stowarzyszeń,
  • zrzeszać osób prawnych
  • prowadzić działalności gospodarczej
  • przyjmować spadków, darowizn i zapisów, otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej,

Tego rodzaju stowarzyszenie działa tylko ze składek członkowskich.

Powołanie terenowej jednostki organizacyjnej

 1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz dostarczyć statut stowarzyszenia.
 2. Każdą zmianę w składzie zarządu, adresie siedziby oraz statutu terenowej jednostki organizacyjnej należy również zgłosić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.

Więcej informacji na temat rejestracji stowarzyszenia/ fundacji na stronie:http://poradnik.ngo.pl/

Podstawa prawna: Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

pobierz

 • GMINA ŚREM
 • GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
 • GMINA DOLSK
 • GMINA BRODNICA
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE
 • ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
 • KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
 • PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Śremie
Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 37 001, fax: +48 61 28 29 321, email: starostwo@powiat-srem.pl, http://www.powiat-srem.pl
NIP: 785-16-08-751
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x